Author: Nicolay Vladimirov Kurbanov-nvknvk
ВЪПРОСЪТ ЗА ПРИНЦИПА УПРАВЛЯВАЩ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТА ЧАСТ 14


 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕРАРХИЯТА НА ВСИЧКИ СТРАНИ 25.6.2012
 • ИЗБЕРЕТЕ СИ БОГ ОТ ОСТАВАЩИТЕ 3 16.6.2012
 • ГРЕХОВЕТЕ НА БОГОВЕТЕ 16.6.2012
 • КРАЯТ НА СВЕТА ИДВА НО ЗА КОГО 15.6.2012
 • НЯМА ДРУГ СОЛОМОН ОСВЕН МЕНЕ НА ЗЕМЯТА 12.6.2012
 • КАКВО ЩЕ СТАНЕ С ЗЕВС И НЕГОВИТЕ ПРИБЛИЖЕНИ 11.6.2012
 • ИСТИНАТА ЗА АЛЛАХ И НЕГОВИТЕ ПРИБЛИЖЕНИ 3.6.2012
 • ИСУС И ПРОРОЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ 31.5.2012
 • ИГРИ КОИТО НОМИНИРАМ ЗА ЗЛАТНА МАЛИНКА 31.5.2012
 • ПРИЧИНАТА ЗА БЕДСТВИЯ ВЪРХУ ХОРАТА 26.5.2012
 • ИЗБРАХА МЕ МЕНЕ затова беше ЗЕМТРЕСЕНИЕТО 21.5.2012
 • КОЙ БОГ ДА СЛЕДВАМЕ 15.5.2012
 • ФАКТИ ЗА ДУБАЙ И СТРОИТЕЛСТВОТО ТАМ 13.5.2012
 • СИНЪТ НА ЗОРАТА 11.5.2012
 • ЗА ЗОРОВАВЕЛ И ЗА ПАВЕЛ 2.5.2012
 • ОЩЕ ЗА ИСУС 29.4.2012
 • ОКАЗА СЕ ЧЕ ИСУС Е ФЪШКИЯ КАКТО И ОСТАНАЛИТЕ БОГОВЕ 22.4.2012
 • ЗА УМЪТ 11.4.2012
 • КОЙ Е НАЙ ВЕЛИКИЯТ БОГ 11.4.2012
 • РАЗБРАХ КОЙ ПРАВИ БОЛЕСТИТЕ 29.3.2012
 • ЗАКОНИТЕ НА БОГ 21.3.2012
 • ЗА ЗВЕЗДИТЕ 19.3.2012
 • ЗАЩО СЕ ЧУВАТ ТОЛКОВА ЧЕСТО СИРЕНИТЕ НА БЪРЗА ПОМОЩ 16.3.2012
 • ИСТИНАТА ЗА АЛЛАХ 4.3.2012
 • КАК ДА СИ ПРЕЧИСТИМ КРЪВТА И ДА СЕ ПОДОБРИ ЗДРАВЕТО НИ БЪРЗО И ЛЕСНО 22.2.2012
 • НАЙ ВАЖНИТЕ ПРОРОЧЕСТВА ЗА МЕСИЯТА 16.2.2012

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕРАРХИЯТА НА ВСИЧКИ СТРАНИ
  Ще има 3 вида икономически класи странив света: средна, бедна и богата. Богата страна ще е като швейцария(7,952,600) в ЕВРО, средната ще е БЪлгария(7,364 570) двойно по малко, а бедната БУРУНДИ(8 749 000) ще е 3тройно по малко.

  61 трилиона - 61 трилиона /(7/(7-4) =61000-26142 евро за бедните=34858/3 =11619 евро за 4 милиарда души на година
  61 трилиона - (61 трилиона /(7/(7-1) =61000- 52285 ТРИЛИОНА=8715 ЕВРО ЗА БОГАТИТЕ 1 милиард души
  61 трилиона - (61 трилиона /(7/(7-2) = 61000-43571 ТРИЛИОНА ЕВРО 17249/2= 8714.5 ЕВРО ЗА СРЕДНАТА КЛАСА 2 милиарда души

  ----------29048.5 ЕВРО ЗА ВСИЧКИ ХОРА ПО ЦЯЛАТА ПЛАНЕТА ИЛИ 58097 ЛЕВА НА ГОДИНА ИЛИ 37549.7$


  1.Господар на Вселената 1,2 млн на година 1.Господар на Вселената 1 и 10 млн години живот ( 1 Всевишен = 10 милиона години живот)
  имаме само един Господар на Вселената 1,2 милиона
  2.Господарите на галактиките са на 600 000 на година 2.Господарите на галактики се увеличават със 10 на 1 млн години (1 Господар на галактика на 100000 години
  имаме само един Господар на Галактика = Господар на Вселената(600 000+1,2 млн=1,8 милиона)
  3. Господарите на планети са на 240 000 на година 3. Господарите на планети се увеличават със 100 на 100 000 ( 1 планетен Бог на 1000 години)
  имаме само 7 господар на планета *240 000 =1 680 000
  4.АРхангелите са на 120 000$ на година 4. АРхангелите се увеличават със 1000 на 10000 години (1 архангел за 10 година)
  1/10 =0,1*7*120000 =840000
  5.Богчетата са на 84 000$ на година 5.Богчетата се увеличават със 10000 на 1000 години ( 10 богчета на 1 година )
  10*7=70*84000 =5,880 000(5,880 милиона)
  6.Маговете са на 24000$ на година 6.Маговете се увеличават със 100000 млн на 100 години (1000 мага на 1 година)
  1000*7*24000=168 000 000(168 милиона)
  7.Богаташите са 16800$ на година 7.7.Богаташите се увеличават на 1 млн на 10 години (100 000 Богаташи на 1 година)
  100000*7=700 000*16800=11760 милиона на година
  8.Шефовете са на 10200$ на година 8.Шефовете в светът се увеличават на 10млн на 1 години (10 млн души на 1 година)
  7млн/10= 700 000(1 шеф със 10 работника)*10800 =7560 милиона
  9.Хората в светът се увеличават на 100млн на 1 години (100 млн души на 1 година)
  ЗАБЕЛЕЖКА: светът е на 7000 години но трябва да разделим 7000/1000 защото светът е 7 млрд(7 000 000 000) А БЪЛГАРИЯ Е 7,364 570 МИЛИОНА

  10. Най ниско платените Работниците 3,680 * 6600 = 24,288 милиарда
  11. Безработните 3,680 милиона *4800= 17,664 милиарда

  17664+24288+7560+11760+168+5,880+0,084 +0,0018 +,00168=61 445 967 480 милиарда  ИЗБЕРЕТЕ СИ БОГ ОТ ОСТАВАЩИТЕ 3
  А ТЕ СА: СУРТУР,БРАХМА,АРХИТЕКТА

  Аз приемам СУРТУР който е и АКУ(гледайте анимациония филм САМУРАЯ ДЖАК). НЕВЪОБРАЗИМА МЪДРОСТ СПОСОБНОСТИ И ИЗБОРАТЕТАЛ НА ТЕХНОЛОГИИ. И най важното всички същества ЩЕ СМЕ ХОРА. СТАРИЯТ ЗАВЕТ БИБЛИЯТА Е НЕГОВ без жертвите на МОисей-Исус Христос.

  БРАХМА: всички ще изглеждаме като циганите и ще бъдем бедни.

  АРХИТЕКТА: всички ставаме птици, най вече пилета за 100 години живот, и след 100 ще ядем пилета като хора. Ако не искаме да сме птици биваме изхвърляни от матрицата Т.Е ВЛИЗАМЕ в репликация и ако успеят да ни хванат започваме да живеем в Сион. Гледайте филмът матрицата и ще разберете що е мизерия и бедност.  ГРЕХОВЕТЕ НА БОГОВЕТЕ
  ЙЕХОВА:
  ЩЕ ЗАПОЧНА С КАБАЛА която е главното учение на Израел.
  Мат.15:9 Обаче напразно Ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди".
  Мар.7:7 Обаче напразно Ме почитат като проповядват за поучения човешки заповеди."
  Ис.29:13 Затова Господ каза: Понеже тия люде се приближават при Мене с устата си, И Ме почитат с устните си, Но са отстранили сърдцето си далеч от Мене, И благоволението им към Мене е По човешки поучения, изучени папагалски
  РАЗРЕШИЛИ СА ХОМОСЕКСУАЛИЗМА а какво пише в СТарият Завет:
  Лев.18:22 С мъжко да не легнеш като с женско; това е гнусота.
  Римляни 1:25 те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин. 26 Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. 27 Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие. 28 И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде

  ИСУС ХРИСТОС:
  Прит.17:15 Който оправдава нечестивия и който осъжда праведния. И двамата са мерзост за Господа.
  Рим.4:5 а на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда.
  Лук.22:30 да ядете и да пиете на трапезата Ми в Моето царство; и ще седнете на престола да съдите дванадесетте Израилеви племена.
  Иоан.18:36 Исус отговори: Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството Ми не е оттук.

  ХИТЛЕР:
  Изх.23:7 Отдалечавай се от всяка несправедлива работа, и НЕ УБИВАЙ НЕВИННИЯ и праведния; защото Аз няма да оправдая нечестивия.
  Ако приемем че бащите и майките им бяха развартници, защо убиваше деца.
  1Иоан.3:15 Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.

  ЗЕВС:
  Гърция беше най развратената Земя и се кланяха на цяла плеяда богове. А какво пише в СТарият Завет:
  Изход 20:2 Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството. 3 Да нямаш други богове освен мене.
  Второзаконие 5:6 Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството. 7 Да нямаш други богове освен Мене.
  Втор.10:17 Защото Иеова вашият Бог е Бог на боговете и Господ на господарите, великият, мощният и страшният Бог, Който не гледа на лице, нито приема дар;
  7 Но ако се отвърне сърдцето ти та не слушаш, но се заблудиш та се кланяш на други богове и им служиш, 18 аз ви заявявам днес, че непременно ще загинете; няма да се продължат дните ви на земята, към която преминавате през Иордан, за да влезете да я притежавате. 19 Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти; 20 избери да любиш Господа твоя Бог да слушаш гласа Му, и да бъдеш привързан Нему, (защото това е животът ти и дължината на дните ти), за да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраама, Исаака и Якова, че ще им я даде.
  Втор.12:31 Да не постъпваш така спрямо Господа твоя Бог; защото те са извършили за боговете си всяка мерзост, която Господ мрази; понеже за боговете си са изгаряли с огън и синовете и дъщерите си.

  Въпреки че хомосексуализмът е широко явление в Древна Елада, имало е и неща, които не се приемат. Ако трябва да съдим по речта на Есхин „Срещу Тимарх“, атинските закони от 4 век не допускат проституиране на юноши и сводничество по отношение на тях, което не пречи на зрели мъже да получат благоразположението на някой младеж. Интересното е, че тази привъразаност между тях не е само плътска, а могат да изпитват един към друг и любов и най-вече приятелство. Тоест връзката е била и духовна, мъжко приятелство, инициация (възпитание) на по-млади мъже от по-възрастни и опитни. Всичко това не означава, че е главно се е целяло удоволствието от взаимните сексуални контакти. В повечето антични държави отношението за секса е било по-либерално (сравнено със Средновековието) и е било нещо доста близко до това, което днес в демократичните общества по-целия свят. Връзката мъж-жена разбира се също съществува, но наравно с нея си е било съвсем допустимо да има контакти с лице от същия пол. В Спарта, Крит и Тива, хомосексуалните отношения служели като педагогически инструмент. Изследователи твърдят, че в древен Крит знатните мъже ухажавали някой младеж, покровителствали го, взимали го със себе си на пирове, правели му подаръци, обучавали го, а когато момчето навършело пълнолетие, предстоял последният важен етап към съзряването му – ритуално сношение между младежа и неговия покровител, което показвало, че младият мъж вече е готов да стане глава на семейство.

 • http://gepard96.blog.bg/history/2011/10/06/homoseksualizma-i-drevnite-civilizacii-prez-antichnostta.830663

  БУДА:
  ПРОКОБИЛ тези които вярват в него да са бедни, защото той самият умира от купичка ориз подарена му за закуска от някакъв селянин

  АЛЛАХ
  СУРА 2. КРАВАТА (АЛ-БАКАРА)(http://www.sveshteniatkoran.com/2.htm) 229. Разводът е два пъти [после] или задръжте [жените] с добро, или пуснете с благо. И не ви е позволено да взимате нищо от онова, което сте им дали, освен ако двамата се опасяват да не престъпят границите на Аллах. Ако се опасявате, че двамата не ще спазят границите на Аллах, не е прегрешение за тях, ако жената даде откуп. Това са границите на Аллах, не ги нарушавайте! А които нарушават границите на Аллах те са угнетителите.
  Ер.3:1 Казват: Ако напусне някой жена си, И тя като си отиде от него, се омъжи за друг мъж, Ще се върне ли той пак при нея? Не би ли се осквернила съвсем такава земя?
  Втор.12:31 Да не постъпваш така спрямо Господа твоя Бог; защото те са извършили за боговете си всяка мерзост, която Господ мрази; понеже за боговете си са изгаряли с огън и синовете и дъщерите си.

  Лев.11:9 Измежду всичките, които са във водите, да ядете следните: всички във водите, които имат перки и люспи, в моретата и в реките, тях да ядете.
  Лев.11:10 А измежду всичко, което се движи във водите, и измежду всяко одушевено животно, което е във водите, всички в моретата и в реките, които нямат перки и люспи, те са отвратителни за вас.

  Второзаконие 24:1 Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако тя не придобие благоволението му, защото той намира в нея нещо грозно, тогава да й напише разводно писмо, и, като го даде в ръката й, да я изпрати из къщата си. 2 А тя, като излезе из къщата му, може да иде и да се омъжи за друг мъж. 3 Но ако я намрази и вторият мъж, та й напише разводно писмо, и като го даде в ръката й я изпрати от дома си, или ако умре вторият мъж, който я е взел за своя жена, 4 то първият й мъж, който я е напуснал, не може да я вземе пак за жена, понеже е осквернена; защото това е мерзост пред Господа. Така да не навличаш грях на земята, която Господ твоят Бог ти дава в наследство.

  НА КОГО ДА ВЯРВАМЕ НА СЪЗДАТЕЛЯ НА МИРОЗДАНИЕТО старият завет на Библията. Ето какво пише за него:

  Псалм 50:7 Слушайте, люде Мои, и ще говоря, - Израилю, и ще заявя пред тебе: Бог, твоят Бог съм Аз. 8 Не ща да те изоблича поради жертвите ти, Нито поради твоите всеизгаряния, които са винаги пред Мене, 9 Не ща да приема юнец от къщата ти, Нито козли от стадата ти; 10 Защото Мои са всичките горски зверове, И добитъкът, който е по хиляди хълмове. 11 Познавам всичките планински птици, И полските зверове са в ума Ми. 12 Ако огладнеех, не ща да кажа на тебе; Защото Моя е вселената и всичко що има в нея.  КРАЯТ НА СВЕТА ИДВА НО ЗА КОГО
  Имам 1 много добра новина. А тя е че скоро няма да има зли хора и същества, или по точно започва наказанието им. Знаете че старозаветния пророк Захария пророкува зА края на света. Ето какво казва:
  Захария 5:1 Тогава пак като подигнах очите си видях, и ето летящ свитък. 2 И рече ми: Що виждаш? И отговорих: Виждам летящ свитък, дълъг двадесет лакти, и широк десет лакти. 3 И рече ми: Това е проклетията, която се простира по лицето на цялата страна; защото всеки, който краде, ще се изтреби, както се пише в него от едната страна, и всеки който се кълне лъжливо ще се изтреби, както се пише в него от другата страна. 4 Аз ще я направя да излезе, и тя ще влезе в къщата на крадеца и в къщата на кълнещия се лъжливо в Моето име; и като пребъдва всред къщата му ще я разори, както дърветата й, така и камъните й.
  Лук.12:48 А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки,комуто много е дадено, много и ще се изисква; и комуто са много поверили, от него повече ще се изискват.
  Откр 6:15 И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините; 16 и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето; 17 защото е дошъл великият ден на техния гняв; и кой може да устои?

  ЗАПОЧВАТ НЕВЪОБРАЗИМИ МЪКИ ЗА БОГАТИТЕ които са станали такива чрез кражба, А ВИЕ обикновени хора не се страхувайте, Бог няма да ви накаже заедно с тях.

  Исая 24:21 И в оня ден Господ ще накаже във височината воинството на високопоставените, И на земята земните царе. 22 И ще бъдат събрани, Както се събират затворниците в тъмницата. И ще бъдат затворени в тъмницата, И след дълго време ще бъдат наказани. 23 Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами; Защото Господ на Силите ще царува на Сионския хълм, И в Ерусалим, и пред старейшините Си, със слава.

  Псалм 91:7 Хиляда души ще падат от страната ти, И десет хиляди до десницата ти, Но до тебе няма да се приближи. 8 Само с очите си ще гледаш, И ще видиш възмездието на нечестивите. 9 Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое, И си направил Всевишния обиталището си, 10 Затова няма да те сполети никакво зло, Нито ще се приближи язва до шатъра ти. 11 Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища. 12 На ръце ще те вдигат, Да не би да удариш о камък ногата си. 13 Ще настъпиш лъв и аспид; Ще стъпчеш млад лъв и змия. 14 Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност защото е познал името Ми. 15 Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам; С него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го прославя. 16 Ще го наситя с дългоденствие, И ще му покажа спасението, което върша.

  ЗАТОВА ОЩЕ ИМА ВРЕМЕ ДА СЕ ПОКАЕТЕ и да оставите фалшивата религия -христянството и да се обърнете към БОг

  НЯМА ДРУГ СОЛОМОН ОСВЕН МЕНЕ НА ЗЕМЯТА
  Нека се знае от всички НЯМА ДРУГ СОЛОМОН ОСВЕН НИКОЛАЙ ВЛАДМИРОВ КУРБАНОВ. Всички други са мои противници да ги изброя ли: Християн-Персей, Адад-ІСтоян Милев, Мартин Везев цар ХИрам, Григор Недялков- Аполон, Зевс-цар ЙОаким(Йехония),Зоровавел-Коко Папукчиев,Павел-Луцифер-Исус Христос, Емо брат на Павел-Варух,Крум-цар Крум някога е бил, Кубрат Пулев-цар Кубрат някога е бил, Слави Трифонов- Цар Саул. Евгени приятел на Стоян МИлев, Владо КИрчев -don Vito, Иван Курбанов-Авесалом мой брат, Ицо от 6 етаж, приятел на брат ми Иван и другио знайни и незнайни ФАЛШИВИ ЛЪЖЛИВИ И ИЗМАМНИ соломоновци(които сега работят на "претоварване" ЗАЩОТО СА НАКАЗАНИ, които са взели мои жени,мои пари и някои са го сторили под командаването на Бог, който ме мрази. Да не забравя Йехова на адвентистите или на свидетелите на Йехова,които също се мислят за Соломон безпочвено. Който иска да ме замести трябва да ме победи да чете
 • КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ ЗА ДА МЕ ПОБЕДИТЕ

  КАКВО ЩЕ СТАНЕ С ЗЕВС И НЕГОВИТЕ ПРИБЛИЖЕНИ
  Еремия 36:30 Затова така казва Господ за Юдовия цар Иоаким(Зевс): Не ще има от него кой да седи на Давидовия престол. И трупът му ще бъде изхвърлен, денем на пека, и нощем на сланата. 31 Аз ще накажа него, потомството му и слугите му за беззаконието им; и ще докарам на тях, на ерусалимските жители и на Юдовите мъже всичкото зло, което изрекох против тях; а те не послушаха.

  Псалм 49:16 Не бой се, когато забогатее човек, Когато се умножи славата на дома му; 17 Защото, когато умре няма да вземе със себе си нищо, Нито ще мине славата му на друг подир него, 18 Ако и да е облажавал душата си приживе, И човеците да те хвалят, когато правиш добро на себе си, 19 Пак ще отиде при рода на бащите си. Които никога няма да видят виделина. 20 Човек, който е на почит, а не разбира, Прилича на животните, които загиват.

  14 ... Аз, обаче, говорих на вас, като ставах рано и говорех; но вие не Ме послушахте. 15 Пратих при вас и всичките Си слуги пророците, като ставах рано и пращах, да казват: Върнете се сега всеки от лошия си път, поправете делата си и не отивайте след други богове да им служите и ще живеете в земята, която дадох на вас и на бащите ви; но вие не приклонихте ухото си и не Ме послушахте. 17 затова така казва Господ, Бог на Силите, Израилевият Бог: Ето, ще докарам върху Юда и върху всичките ерусалимски жители всичкото зло, което произнесох против тях; защото говорих им, но те не чуха, и виках им, но те не отговориха.

  Псалм 49:11 Тайната им мисъл е, че домовете им ще траят вечно, И жилищата им из род в род; Наричат земите си със своите си имена. 12 Но човекът не пребъдва в чест; Прилича на животните, които загиват. 13 Това е пътят на безумните; Но пак идещите подир тях човеци одобряват думите им. (Села). 14 Назначават се като овце за преизподнята; Смъртта им ще бъде овчар; И праведните ще ги обладаят призори; И красотата им ще овехтее, Като остава преизподнята жилище на всеки един от тях. 15 Но Бог ще изкупи душата ми от силата на преизподнята. Защото ще ме приеме. (Села).

  ИСТИНАТА ЗА АЛЛАХ И НГОВИТЕ ПРИБЛИЖЕНИ
  Знаете ли че алах се мисли за сЪЗДАТЕЛЯ, а неговият син мохамед го мисли за Соломон, знаете ли че синчето му е този лигльо метин енимехмедов(дето се фръцка като женка), който е победил в предишното издание на БЪлграия търси талант. Знаете ли че още 2001 година аз го победих в една дискотека въпреки номерцата му. Аз танцувах като истински РОБОТ, а той само се фръцка като женка. Аллах вече свирепее, синът му е никой, както и той самият. АЗ СЪМ ЙЕХОВА И ЩЕ СЪСИПЯ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗЛОТО И ГРЕХЪТ. Ще царува само справедливост. Знаете ли че създателя избива шейховете му, защото товарят хората с непосилно бреме(плащат твърде малко за строежите в Дубай и другите градове) и въпреки това ТЕЗИ БЕЗОЧЛИВИ СВИНЕ се мислят за Соломон, но не са ЧАКА ГИ ВЕЧНО СТРАДАНИЕ. ЗАМИНАВАТ ЗА ТЪМНИЦАТА.

  ЧОВЕК КОЙТО Е НА ПОЧИТ А НЯМА РАЗБИРАНЕ Е КАТО ЖИВОТНИТЕ КОИТО СЕ ИЗТРЕБВАТ.

  ИСУС И ПРОРОЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ
  ПРОЧЕТЕ ТОВА:
 • МЕРЗОСТА КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕupdated 31.5.2012
 • ОЩЕ ЗА ИСУС част 3 Данаил 11 глава 9.11.2009
 • ЗА НАЙ ВЕЛИКИТЕ В СВЕТА ДЕТАЙЛНО 30.7.2010

  СЛЕД КАТО ПРОЧЕТОХТЕ всичко по горе. НЕКА РАЗТЪЛКУВАМЕ В ТАЗИ СВЕТЛИНА. Откровение 13 глава.
  Откорвение 13:1 И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави, и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена.
  Откровение 17:3 И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, дето видях жена седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога.
  ЗНАЧИ ТОВА Е РИМОКАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА, ЗМЕЯ Е ЗЕВС(ЗАЩОТО Е много силен Бог ное развратник) А ЛЪЖЕПРОРОКА Е ЛУЦИФЕР -АПОСТОЛ ПАВЕЛ.

  Откровение 13:4 поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против него? 5 И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца.
  42 месеца= 1260 дни= време времена и половин време т.е 1+4+1/2(360+4*360+180)=1980

  8 И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне.
  ЩЕ СЕ ИЗМАМЯТ ВСИЧКИ които не са искренни спрямо Бога.

  13 И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да слиза от небето на земята пред човеците.
  Тук Исус ясно показва че смята Аку=Суртур=Дявола ще свали огън от небето както направи с Илия. Дявола наистина е Огън той обаче е и СТАРОЗАВЕТНИЯ БОГ НА ИЗРАИЛ

  нО ИМА един проблем 12 глава на откровение.

  7 И стана война на небесата, излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змеят; и змеят воюва заедно със своите ангели; 8 обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. 9 И свален беше големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.

  3 И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главата му седем корони. 4 И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й щом роди. 5 И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.

  Детето не може да е Исус освен ако не Соломон.
  Исая 9:6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. 7 Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това.

  Евр.8:1 А от това, което казваме, ето що е смисълът: Ние имаме такъв първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата
  Ис.37:16 Господи на Силите, Боже Израилев, Който седиш между херувимите, Ти и само Ти си Бог на всичките земни царства; Ти си направил небето и земята.

  Откр.14:7 И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.

  Ер.27:5 Аз чрез голямата Си сила и чрез простряната Си мишца съм направил земята, както човека и животните, които са по лицето на земята; и давам я на когото благоволя.

  Матея 14:8 Пак Го завежда дяволът на една висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: 9 Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.

  Псалм 2:7 Аз ще изявя постановлението; Господ ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес те родих. 8 Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за твое наследство, И земните краища за твое притежание. 9 Ще ги съкрушиш с желязна тояга, Ще ги строшиш като грънчарски съд. 10 Сега, прочее, вразумете се, о, царе; Научете се, земни съдии. 11 Слугувайте на Господа със страх, И радвайте се с трепет. 12 Целувайте Избраника, за да се не разгневи, Та погинете в пътя; Защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него.

  Откровение 19:15 Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга, и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий. 16 И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на Царете, и Господ на Господарите.

  ->Детето е Йехова, защото в Старият Завет пише че Йехова е Господар на Господарите защото Исус СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ЙЕХОВА като смята че е Дявола. Следователно в края на времето когато осъдят апостол Павел Йехова Дявола ще се възцари  ИГРИ КОИТО НОМИНИРАМ ЗА ЗЛАТНА МАЛИНКА
  Кои са тези игри В КОИТО НЯМА НИЩО НОВО ИЛИ СА МНОГО ТЪПИ

  1. MAD RIDERS абсолютно същото като NAIL'D САМО ЧЕ НА UBISOFT
  2. FLATOUT 3 CHAOS AND DESTRUCTION много тъпа игра не прилича на никоя flatout
  3. SBK GENERATION няма нищо ново от предишните, писти и мотор
  4. DIRT SHOWDOWN абсолютна идиотщина всревнение със dirt 1,2,3
  5. FUEL OVERDOSE детска глупост, няма нищо общо с моята игра FUEL
  6. ASSASIAN CREED БЕШЕ НЕЩО НОВО 1,2//BROTHERHOOD И REVELATION ПОЧТИ ЕДНО И СЪЩО.
  7. Менюто за смяна на оръжие и други е кръгло като в ASSASSIAN CREED ВЕЧЕ СЕ ПОВТАРЯ В МНОГО ИГРИ. дОРИ И В dishonored е същото а ако видите trailera ебати тъпнята и то на Орлин, Президента на Агапе БЪлгария-христянска организация.
  8. Каквато и да е играта ако е бой с мечове и в dante и в darksiders, и във всяка следваща подобна СЕ БИЯТ ПО ЕДИН И СЪЩ НАЧИН което вече е ДРАЗНЕЩО
  9. STCC 2, WTCC, NFS UNLISHED, TEST DRIVE UNLIMITED FERRARI LEGENDS едно и също батка, Щв ви го кажа хора, вече се ИЗЧЕРПАХА ИДЕИТЕ НА ВЕЛИКИТЕ. НЕ МОГАТ ДА ИЗМИСЛЯТ НИЩО НОВО. АМИ 3D SHOOTER игрите едно и също, оръжие и стреляш нищо ново. Глупаците си мислят че игрите като са нови предлагат нещо различно. Глупости.

  ПОУЧЕТЕ СЕ ОТ РЕКЛАМИТЕ НЕ СЪМ ВИДЯЛ РЕКЛАМА ДА ПОВТОРИ ПРЕДИШНА. ИМАМ 520 ПАРЧЕТА МУЗИКА TRANCE GOA И около 500 изобщо не се повтарят.

  СВЕТЪТ СЕ ИЗРАЗХОДИ(БОГ ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРАВИ НИЩО НОВО), ВЕЧЕ ТРУДНО СЕ ИЗМИСЛЯ НЕЩО НОВО. а светът е на 7000 години. А ЦЯЛА ВЕЧНОСТ КВО ЩЕ ПРАИМ ЗАПИТВАЛИ ЛИ СТЕ СЕ??????


  ПРИЧИНАТА ЗА БЕДСТВИЯ ВЪРХУ ХОРАТА
  Както една фолкпевица пее РАЗСЪРДИЛИ СМЕ БОГОВЕТЕ. Точно така но малко по сложно. Боговете които са отхвърлени правят бедствието. Според ерархията имаме 70000 богчета. Например земтресението в КОбе-Япония 1995 години беше защото елитът на Япония- всички които общуват с Бог смениха Буда със Вишну. Симеон от 17 етаж на моя блок направи това земетресение 7,2 по скалата на рихтер защото се мисли за Соломон(псалм 72) . В други светове ако някой Бог е отхвърлен той си взима всичко което е негово: сгради, инфраструктора и т.н. Накрая зейват дупки и стърчат прерязани жици, тръби и т.н. Почти всички казват земетресение, АЗ ОБАЧЕ СЪМ КАЗАЛ ЧЕ ЩЕ ЗАГАСЯ СЛЪНЦЕТО когато ме отхвърлите според това както пише в Библията: Пс.72:6 Ще Ти се боят догде трае слънцето, И догде съществува луната, из родове в родове. ДАЛИ ЩЕ БЪДЕ ЗАТЪМНЕНИЕ КАКТО НАПРАВИ ИСУС ИЛИ НАИСТИНА ТАКА КАКТО БОГ МИ ПОКАЗВА ВЪВ СПОМЕНИТЕ докато спя времето ще покаже след 7000 години, защото старейшините за толкова ме избраха. Нашето 5,8 в Перник беше защото Бог отхвърли Павел- ЛУцифер и компанията му и прие мен, защото се мислеше за Соломон а не е. С парите е същото. Богът си взима парите. НЕ СЕ БЕЗПОКОЙТЕ АЗ СЪМ НАЙ БОГАТИЯ 50 ТРИЛИОНА НА ГОДИНА СА ВЕЧЕ ЩОМ ОФИЦИАЛНО МЕ ПРИЕМАТ.


  ИЗБРАХА МЕ МЕНЕ затова беше ЗЕМТРЕСЕНИЕТО
  Павел= ЛУцифер беше казал когато ме отхвърлят ще направя земетресение на тази страна която ме отхвърли. А когато Бог ме попита как да наказвам Павел,Луцифер. Аз му отговорих че искам първо познатите му, след това приятелите му, след това най близките и накрая него. Не забравяйте че Луцифер живее в моя блок, ТАКА ЧЕ ВЧЕРАШНОТО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ СЪС МАГНИТУД ПО ГОЛЯМ ОТ КОЙТО БЕШЕ ЩЕШЕ И НЕГО И МЕН ДА УБИЕ. Така че мен приеха , а Луцифер и неговият приятел Християн- Персей, бяха отхвърлени. Точно преди земметресението се разговярях с Бога. И един от ангелите каза. Енцо Ферари е самият създател, което мен много ме очуди. Защото знам как Павел твърдеше аз съм lamborgini murcellago. И направих връзката: Бог е Ferrari, а неговият любим ангел Луцифер -lamborgini. Той е Създател на МИрозданието. Обаче аз вчера около 2:30 ожесточено започнах да защитавам Озирис- ангелъте на смърта по следния начин. Озирис е бил Бог в Египет, а знаем че преди Египетския цар Рамзес 2 да пусне евреите последното наказание беше да умъртви всички първородни, четем:
  Изх.12:12 Защото в оная нощ ще мина през Египетската земя, и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, и човек и животно; и ще извърша съдби против всичките египетски богове; Аз съм Иеова. А на друго място пише
  Пс.68:21 Бог е за нас Бог избавител, И на Господа Иеова принадлежи отърваването на смъртта.
  Йов 34:14 Слушайте ме, прочее, вие разумни мъже. Далеч да бъде от Бога неправдата, И от Всемогъщия беззаконието! 11 Защото ще въздаде на човека според делото му, И ще направи всеки да намери според пътищата си. 12 Наистина Бог няма да извърши нечестие, Нито ще извърне Всемогъщият правосъдието. 13 Кой е възложил на Него грижата за земята? Или кой Го е натоварил с цялата вселена? 14 Ако прилепи Той сърцето Си само към Себе Си, И оттегли към Себе Си Духа Си и дишането Си, 15 То ще издъхне заедно всяка плът, И човекът ще се върне пак в пръстта.
  Следователно аз казах ЗЕВС е поискал от СЪЗДАТЕЛЯ ДА БЪДЕ НАЙ ВЕЛИК, но не нито най умен,нито най мъдър, нито най разумен, нито най Богат. Обаче Соломон е точно това. И има най прерасното желание от всички: ВСИЧКИ ДА ЖИВЕЕМ В РАЯ. Тогава Бог ме попита ти ли си създателя. Аз му отговрих че аз показвам Озирис. Защото когато летяхме с АРХИТЕКТА С 2000 км/час в един свят. Аз летях по бързо от него. А и вчера. Бог показа по телевизията трагедията в Италия- земтерсението и попита някой иска ли да помогне, при което аз казах че ще дам 700 милиона. А и поиграх едно от състезанията nvknvk 400 races gta sa. Направи ми впечатление че един от моторите се движи много,много бързо не както е нормално и аз едвам едвам го настигам, и със риск и със умение завърших първи а опонента ми Enzo ВТОРИ НА 10 СТОТНИ ЗАД МЕН. Така че АЗ ПОБЕДИХ И ФЕРАРИ СТАНА МОЕ. И той каза ФЕРАРИ СТАНА НА НИКОЛАЙ ВЛАДМИРОВ КУРБАНОВ. Истината беше следната. След като победих Шао Кан във игрите които БОг ми даде да играя Бог ми даде 20 милиарда на година. Обаче се случи земетресението в Турция и аз им дадох 14 милиарда на година. Так че Бог каза ПАРИТЕ СА НА ГОДИНА и аз му подарявам MERCEDES BENZ който беше на Авраам. Отделно в друг спомен аз давам на ЛУцифер 4 милиарда на година, така че взех автобусите, CLS КЛАСАТА и още няколко други класи ТАКА ЧЕ MERCEDES BENZ СТАНА ЦЕЛИЯТ МОЙ.
  Тогава вчера точно преди земетресението чух как някакви ангели казаха в новата игра TEST DRIVE UNLIMITED FERRARI RACING LEGENDS която вече е на НИколай има 52 коли точно толкова колкото са страйшините БОГОВЕ. И тогава чух Бог да казва на някого направи земетресение. И като се разлюля Така се уплаших че сълзи ми се появиха на очите и БОг каза стига. И земтресението спря. СЛАВА НА БОГА СЛАВА НА БОГА ОТЪРВАХМЕ СА НА КОСЪМ.
  Друг знак по който разбрах че са избрали мене е компютърните игри. БОГ МЕ ПОПИТА отдавна преди НИКОЛАЙ КОЛКО ИГРИ ИСКАШ НА ГОДИНА И АЗ КАЗАХ ИСКАМ 10 НО ДА БЪДАТ НАЙ ДОБРИТЕ И НАЙ КАЧЕТСВЕНИТЕ. А когато попита Христян и Павел те казаха 50,60. Следователно идете на (http://vgreleases.com) и ще видите че започвам да царувам от Юли като Бог ме попитал колко игри на месец искаш а аз си помислих че само мои игри.

  КОЙ БОГ ДА СЛЕДВАМЕ
  Има 3 Бога. Сатанистите следват Шандор Лавей в който алчноста, сладостарстието, насилието са добродетели. Луцифер, Астарот, И богът на ада са един БОг КОЕТО Е ГРЕШКА. Християните твърдят че следват правдата, хРИСТОС но толерират вършенето на грехове. А АЗ СЛЕДВАМ СТАРОЗАВЕТНИЯ БОГ който не търпи никакъв грях, наказва всички, не прави разлика между синове и обикновенни хора. НЕ ПРОЩАВА и това е БОГЪТ НА АДА- СУРТУР,АКУ(самурая джак - анимационен филм)

  ФАКТИ ЗА ДУБАЙ И СТРОИТЕЛСТВОТО ТАМ
  ЗНАТЕ ЛИ ЧЕ НАЙ ВИСОКИЯТ НЕБОСТЪРГАЧ БУРЖ ДУБАЙ пропада със 7 сантиметра на година.
  Накараха ме да си иЗтрия без да искам това което беше написала Силвия Христова(силвия Христова Неофит Рилски Политология 20 септември 2010 FACEBOOK не мога да открия линка) а то беше че в Дубай работниците живеят в лагери в най бедните квартали наблъскани по 6,8 души в стая получават 175$ на месец като са бедни хорица от Бангладеш, Пакистан и ИНдия И ТЕ СА ТЕЗИ КОИТО СТРОЯТ НА ТЕЗИ ФЪШКИИ ХОТЕЛИТЕ И НЕБОСТЪРГАЧИТЕ с една дума ШАЙХА НА ДУБАЙ НЕ Е СОЛОМОН при все че "строи токлова хубаво" ,защото е писано:

  Пслам 72:11 Да! ще му се поклонят всичките царе, Всичките народи ще му слугуват. 12 Защото той ще избавя сиромаха, когато вика, И угнетения и безпомощния. 13 Ще се смили за сиромаха и немотния, И ще спаси душите на немотните. 14 От угнетение и насилие ще изкупи душите им; И скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му.

  СИНЪТ НА ЗОРАТА

  Ис.14:12 Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите;
  Иов.38:7 Когато звездите на зората пееха заедно, И всичките Божии синове възклицаваха от радост?
  Откровение 22:16 Аз Исус изпратих ангела си, за да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда.
  От тук следва изводът че Исус е просто един ангел и ЛУцифер също
  лУЦИФЕР ТАКЪВ какъвто е бил ФИЛМЪТ WARLOCK
  ПАВЕЛ от моя блок ОТ 12 ЕТАЖ ТАКЪВ КАКЪВТО Е


  ЗА ЗОРОВАВЕЛ И ЗА ПАВЕЛ
  Ездр.5:2 Тогава станаха Зоровавел, Салатииловият син, и Исус, Иоседековият син, и почнаха да строят Божия дом, който е в Ерусалим; и с тях бяха Божиите пророци, та им помагаха.
  Ездр.3:12 Обаче мнозина от свещениците, левитите и началниците на бащините домове, старци, които бяха видели първия дом, плачеха със силен глас, като се основаваше тоя дом пред очите им; а мнозина възкликнаха гръмогласно от радост; 13 така щото людете не можаха да различават гласа на веселото възклицание от гласа на плача на людете; защото людете възклицаваха със силен глас, и гласът се чуваше надалеч.
  ЗАЩО ПЛАКАХА ЗАЩОТО ХРАМЪТ НА СОЛОМОН БЕШЕ ИСТИНСКО АРХИТЕКТУРНО ЧУДО ПО КРАСОТА И ВЕЛИКОЛЕПИЕ. А това беше някаква барака всравнение със храма на Соломон.

  Обаче онази свиня АГЕЙ който е ЗЕвс и Аллах вижте кво е писала:

  Говори на управителя на Юда Зоровавел, като кажеш: Аз ще разтреса небето и земята; Ще прекатуря престола на царствата, и ще съборя силата на царствата на народите; Ще прекатуря колесниците и ония, които се возят на тях; И конете и ездачите им ще паднат, всеки от меча на брата си. В оня ден казва Господ на Силите, ще взема тебе, служителю Мой Зоровавелю, сине Салатиилов, казва Господ, и ще те положа като печат; Защото те избрах, казва Господ на Силите.
  С ЕДНА ДУМА ТУКА ТОЯ ПРОСТАК ТВЪРДИ ЧЕ В КРАЯ НА ВРЕМЕТО СЛЕД ГОЛЕМИЯТ ТРУС ЩЕ ИЗБЕРЕ ТАЗИ ФЪШКИЯ, ДАЖЕ НЕ Исус. А тая въшка за която има само 2 стиха.
  ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ТАЯ ВЪШКА ЖИВЕЕ В МОЯ БЛОК и се казва Коко Папукчиев. А знаете ли че той и брат му имаха 2 небостъргача в Ню Йорк. Обаче Бог помисли че са мои и на брат ми И ГИ СРУТИ, така че да знаете и боговете си бият автогол понякога.

  СЕГА ЗА ПАВЕЛ, ЕМО И ГАЛЯ -- 3 други въшки

  Сестрата на Павел Галя се мислеше за най умна тъй като нейната игра е PORTAL и даже претендираше за титлата Соломон при все че е от женски пол. По мои изчисления е пророк Еремия и това което ги чака ТЯХ И ВСИЧКИТЕ ИМ ПРИЯТЕЛИ Е "ПЛАЧЪТ НА ЕРЕМИЯ", Варух е Емо, А ПАВЕЛ е ЛУцифер. Тези 3мата бяха избрани в предишен свят за Соломон, Асуир и женски Соломон. ТОЛКОВА БЕШЕ АКЪЛЪТ НА БЪЛГАРСКИЯТ БОГ.

  СЕГА ИСКАТ ПАК АМА НЯМА ДА ГО БЪДЕ защото заради мен СВЕТЪТ ЦЪФТИ

  Моята игра MINDCALC ги бие всичките по ум, разум и мъдрост и БОГ СЕ ПЕНИ ОТ ЯД, А СЕГА И КАТО MERCEDES BENZ СТАНА МОЙ ОЩЕ ПОВЕЧЕ СЕ ПЕНЯТ ОТ ЯД.

  Пс.72:16 Изобилие от жито ще има на земята, до върховете на планините; Плодът му ще се люлее като ливанска планина; И жителите по градовете ще цъфтят като земна трева. 17 Името му ще пребъдва до века; Името му ще се продължава докато трае слънцето; И ще се благославят в него човеците; Всичките народи ще го облажават.  ОЩЕ ЗА ИСУС

  Така вижте тези стихове:
  Матея 26:27 Взе и чашата, и като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички! 28 Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете.
  1Кор.11:25 Така взе и чашата след вечерята и рече: Тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоменание.

  ОКАЗА СЕ ЧЕ ИСУС Е ДРАКУЛА. Дава на всички вечен живот като вампири Т.Е ТЕ ВЕЧЕ НЕ СЕ ПРЕРАЖДАТ НО ЖИВЕЯТ В ПОДНЕБЕСНАТА. Ами по бедно е от Земята. Затова всички християни предпочитат да играят 3D SHOOTER игра със стрелба и много кървища. А АЗ СМЯТАХ ЧЕ ПРОСТО ИМА БЕДНИ И СЪС МОЕТО ЖЕЛАНИЕ ВСИЧКИ(всички бедни) ДА ЖИВЕЯТ В РАЯ това ще се промени. А ТЕ СА ГО ЗАСЛУЖИЛИ защото не искат да се прераждат т.е след като умрат БОГ ги пренася в друг свят(според учените ВСЕЛЕНАТА се сътои от 500 милиона планети). КАКТО И ДА Е И АЗ ДОКАТО СПЯ ИЗПИТВАМ ТАЗИ ПОДНЕБЕСНА(БЪЛГАРИЯ зашото всички там говорят български) ако са добри и ме приемат им давам 46 милиарда на година за 7 милиона души според моята ерархия, ако са много лоши им давам 39(по 5000 на човек на година). МНОГО СЕ РАДВАТ ВЕЧЕ. Само че един въпрос ми се върти в главата. Знаем че Исус владее Европа голяма част от Азия и Южна и Северна Америка което е почти 70% от света. Ако и вселената владее толкова значи 70% от всички са бедняци.

  ПРИЕМАМЕ ИСУС И ТОЙ ПРИЕМА НАС

  Моето най съкровенно желание се изпълнява с бързи темпове а именно ВСИЧКИ ДА ЖИВЕЕМ В РАЯ-телевизия, компютри, интернет, хубави автобуси за градски и извънградски транспорт, метро ВСИЧКО Е ЗАРАДИ МЕН НИКОЛАЙ ВЛАДМИРОВ КУРБАНОВ ЦАР СОЛОМОН. НА ИСУС СЪКРОВЕННОТО ЖЕЛАНИЕ Е "И ТОВА БЛАГОВЕСТИЕ НА ЦАРСТВОТО ЩЕ БЪДЕ ПРОПОВЯДВАНО ПО ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА ЗА СВИДЕТЕЛСТВО НА ВСИЧКИ НАРОДИ", НА АЛЛАХ ЖЕЛАНИЕТО Е ДА БЪДЕ ГОСПОД НА СВЕТОВЕТЕ така пише в корана. На БУда желанието също е да бъде владетел на света. Зевс пък хвърли в ада своя баща. НЕГОВОТО ЖЕЛАНИЕ Е ВСИЧКИ ДА МУ СЕ МОЛЯТ. ШАО КАН ИСКА ВСИЧКИ СВЕТОВЕ ДА РАЗРУШИ. Бог незнам кой ме попита НИКОЛАЙ какво ще стане ако те изберат за ГОСПОДАР НА ВСЕЛЕНАТА. и АЗ ОТВАРЯМ БИБЛИЯТА НАПОСОКИ И ПОПАДАМ НА ТОЗИ СТИХ " Клоновете му ще се разпространят; Славата му ще бъде като маслина, и благоуханието му като Ливан. Които живеят под сянката му, изново ще се съживят като жито и ще процъвтят като лоза; Дъхът му ще бъде като ливанско вино.". Обаче ЗЕВС ТВЪРДИ ЧЕ Е СЪЗДАТЕЛЯТ и цитира този стих за себе си "Аз чрез голямата Си сила и чрез простряната Си мишца съм направил земята, както човека и животните, които са по лицето на земята; и давам я на когото благоволя.". И Е РЕШИЛ дая даде на своя син Персей- Християн който се е присламчил към нас за да твърди че е Соломон. Защото и той и аз живеем в един блок на един и същи етаж 11. ОБАЧЕ СЕ ОКАЗВА ЧЕ Е МНОГО ПО СЛАБ ОТ МЕНЕ и затова "СЪЗДАТЕЛЯТ" ми занижава ума. Обаче се оказва че той не само е много по слаб от мене ами е и много по глупав и прост. Така че ми е занижил ума до ниво 16 годишен обикновен човек болен от алцхаймер (в лека фаза- затова не мога да играя шах) а съм на 34 зрял мъж и умът ми трябва да е като в миналото АЗ СЪМ ЦАР СОЛОМОН. ТЪЙ КАТО МОЕТО ЖЕЛАНИЕ Е ВСИЧКИ ДА ЖИВЕЕМ В РАЯ АЗ ТРЯБВА ДА ЦАРУВАМ 10 МИЛИОНА ГОДИНИ НАД ВСЕЛЕНАТА ИНАЧЕ НЯМА ДРУГ НАЧИН. Християн поиска 8 трилиона на година ДОПЪЛНИТЕЛНО към сегашните заплати ТОВА БЕШЕ НАЙ СЪКРОВЕННОТО МУ ЖЕЛАНИЕ. Неговата игра е SAINTS ROW 1,2,3. Моята е GTA3, GTA VICE CITY, GTA SAN ANDREAS. С новите модове моята игра е 5 пъти по интересна и по красива защото вече е със мода на shredder "GTA SAN ANDREAS iCEnhancer 1.8 и RCGUY150 mod weather QJIMBO time synch ИГРАТА МИ Е HD Т.Е HIGH DEFINITION а модът ми за GTA UNITED прави и gta3 vice city ДА СА СУПЕР РЕАЛИСТИЧНИ. а плюс моите модове 475 мисии и състезание за играта GRAND THEFT AUTO ИГРАТА МИНАВА "SAINTS ROW 3", МУЗИКАТА МИ 520 ПАРЧЕТА trance, psychedelic, goa trance доказва че съм наистина цар СОЛОМОН. НО АНГЕЛИТЕ НА СЪДБИТЕ СА СЕ НАГОВОРИЛИ СЪС ЗЕВС И НЕ ИСКАТ ДА МЕ ПРОВЪЗГЛАСЯТ ЗА БОГ. Зевс отлага избирането на Соломон до 2013 като се надява че синът му ще ме победи. СЛЕД ТОВА ЩЕ ОТЛОЖИ и ЗА 2014 и т.н докато не го убием както той се изгаври с баща си КРОНОС, така и ние хората ЩЕ СЕ ИЗГАВРИМ С НЕГО. Както вече стана с Гърция, Италия, Испания а скоро и цяла Европа и Арабският Свят И АМЕРИКА. Т.е ТОЙ Е БОГ ОТЕЦ бащата на Христос а също и АЛЛАХ те искат НАЙ МНОГО ДА ИМ СЕ МОЛЯТ. Буда е СИМЕОН ОТ 17 ЕТАЖ той също не ме приема и се надява да ме победи на всичко показва че и той е много по тъп и глупав от мене. ТАКА ЧЕ ЩЕ СЕ МЪЧИ И АЗИЯ ДОКАТО НЕ МЕ ПРИЕМЕТЕ ИЗЦЯЛО. Какво ще бъде мъчението- финансовата криза а по нататък и загасване на слънцето обаче ВСИЧКИ ЩЕ ЖИВЕЕМ В РАЯ такъв ще е стандарта на живот защото СЪМ ДОБЪР.

  ЗА УМЪТ

  Умът има 7 способности:
  1. ВИЗИУАЛЗИЦИЯ- решаване на проблеми
 • here "nvknvk_king_SOLOMON_logic_games.zip -MINDCALC & CLEAR LOGIC
 • jeu_kakuro явно е на Слави Трифонов НЕ ЧЕ ТОЙ Я Е ПРАВИЛ
 • http://games.t45ol.com/game/2822/kakuro-champion.html ИГРАТА Е почти като горната.
 • CRABS


  2. ГЪВКАВОСТ - КУБЧЕ РУБИК БУРЕНЦЕ -
 • http://burentse.bg/site/?p=3 ИГРАТА Е НА СИНЪТ НА ЙОСИФ- ефрем
  3. СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ ,
 • Тест НАБЛюДАТЕЛНОСТ ,
 • SUDOKU
  4. ПАМЕТ- играта MENTAL TRAINING 2
 • http://www.igraisega.com/безплатни+игри/1/Логически+Игри.htm
  5. КОРДИНАЦИЯ- игрите SPIDER TYPER, ALPH ATTACK -
 • http://www.igraisega.com/безплатни+игри/4/Логически+Игри.htm
 • ИГРА С БУКВИ
  6. БЪРЗИНА
 • ИЗБЯГАЙ ОТ ЗАЕКА
 • LILLY HOP ако не сте достигнали 30 ниво и свършите натиснете REPLAY И ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ

  7. ЧЕТЕНЕ- Т.Е ДА ИЗБЕРЕШ ВЕРНИЯ ОТГОВОР без да си сигурен.
  KING_SOLOMONisNVKNVK_640_missions_GTA_SAN_ANDREAS- "lose to checkpoint"


 • http://zabaven.com/?a=igra&id=569 ТЕСТ КОЛКО МЕ ОБИЧА. Напишете nvknvk & simone- 85%, nvknvk & linda 95%, nicolay & simone= 70%, nicolay & linda = 85% И ИГРИТЕ ОБЕДИНЯВАЩИ ВСИЧКО
  Е ЖИВОТЪТ.
 • LIFE QUEST,MENSA ACADEMY

 • ГЛАВОБЛЪСКАНИЦИ ЗА ГЕНИИ

  КОЙ Е НАЙ ВЕЛИКИЯТ БОГ

  ОТГОВАРЯМ- ТОЗИ КОЙТО РЕШАВА КОЙ КЪДЕ ЩЕ СЕ ПРЕРОДИ. От понадолу става ясно че Създателят на МИрозданието прави болестите т.е той убива. А OSIRIS РЕШАВА кой къде да се роди. Играх играта DIRT 3. И ми направи впечатление че един от тимовете за които може да се играе е OSIRIS, друг супер тим е GARMIN т.е СОЛОМОН И ТОВА СЪМ АЗ. НИЕ 2МАТА СМЕ НАЙ СИЛНИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА. Ако четете историята на царете в Библията след ДАВИД И СИНЪТ МУ СОЛОМОН, прави впечатление че се раждат боклуци и сядат на Израилевия и Юдовия престол. ЙЕХОВА НЯМА ВЛАСТ НАД ТОВА КОЙ КЪДЕ ЩЕ СЕ РОДИ АЛЛАХ СЪЩО НЯМА ВЛАСТ, ВСИЧКО СЕ РЕШАВА ОТ OSIRIS. Играех своят игра MINDCALC- УМСТВЕНИ СМЕТКИ и завърших ИМА ТОЧНО 6 НАЧИНА НА ИГРА НА ИГРАТА МИ.

  0.играта MINDCALC
  1. ПОЧВАШ ОТ 9 НИВО моят резултат е ниво NORMAL- АЗ 6x6,6x7,7x7,7x8 със 180 намерени числа за 50:10 секунди.
  2. ПОЧВАШ ОТ 1 НИВО моят резултат е ниво UPPER HARD 2x2,2x3,2x4,2x5,3x5,4x5,5x5 със 186 намерени числа за 44:39 секунди.
  3. По преди играех отново и завърших на 7 ниво NORMAL със 186 намерени числа за 50:19 секунди. Обаче увеличавах постепенно 2x2,2x3,3x3,3x4,4x4,5x4,5x5.
  4. Начин е почваш от 2x3,3x3,3x4,4x4,4x5,5x5. 2 ниво NORMAL Отворих 128 числа за 28:38 секунди и завърших 7 ниво.
  5. НАЙ ЛЕСНИЯТ Е 2x2,2x3,2x4,2x5,2x6,2x7,2x8,3x8,4x8,5x8. Отворих 232 числа за 38:38 секунди и достигнах 9 ниво.

  Имам спомен във който АРХИТЕКТА(matrix), ми предлага да играя шах и аз му казвам "не ИСКАШ ДА МЕ ПРЕЦАКАШ", в следващият си живот ще измисля игра по хубава от твоята ШАХ. И именно това е УМСТВЕНИ СМЕТКИ. За тези които не знаят играта "mindcalc.zip" СЕ разрахивира в някоя папка. Първо се стартира от менюто на windows. START->RUN, пишете "COMMAND". И после от папката където сте я разархивирали Я СТАРТИРАТЕ САМО ТОВА ПРИЯТНА ИГРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  РАЗБРАХ КОЙ ПРАВИ БОЛЕСТИТЕ

  САМИЯТ БОГ, УПРАВИТЕЛЯ НА ГАЛКТИКАТА Т.Е ВСЕЛЕНАТА КОЙТО Е ЗЕВС, АЛЛАХ, АРХИТЕКТА, БРАХМА. СЪЗДАТЕЛЯТ НА МИРОЗДАНИЕТО Е СПРАВЕДЛИВ. ТОЗИ ИДИОТ НЕ ИСКА ДА МИ ОТСЪПИ МЯСТОТО КОЕТО ПО ПРАВО ВЕЧЕ Е МОЕ.

  Екл.4:13 По-добър е беден и мъдър младеж, Отколкото стар и безумен цар, Който не знае вече да приема съвет;

  3Цар.19:11 И словото му каза: Излез, та застани на планината пред Господа. И, ето, Господ минаваше и голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не бе във вятъра; а подир вятъра земетръс, но Господ не бе в земетръса; 12 И подир земетръса огън, но Господ не бе в огъня; а подир огъня тих и тънък глас. 13 И Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха си, излезе и застана на входа на пещерата. И, ето, гласът дойде към него, който рече: Що правиш тук, Илие?

  Втор.7:15 Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят.

  10 А Моисей рече Господу: Моля ти се, Господи, аз не съм красноречив, нито до сега, нито откак си почнал да говориш на слугата си, а мъчно говоря и съм тежкоезичен. 11 Но Господ му рече: Кой е направил човешките уста? или кой прави човек да е ням или глух, да има зрение или да е сляп? не Аз ли Господ? 12 Иди прочее; и Аз ще бъда с устата ти, и ще те науча какво да говориш.

  ИЗВОДИТЕ СА ФУНДАМЕНТАЛНИ: На МОисей Говори СЪЩИЯТ БОГ КОЙТО И НА на Илия Т.Е СЪЗДАТЕЛЯ И НЕГОВИТЕ АНГЕЛИ правят БОЛЕСТИТЕ,бедствията, нещастията, инцидентите. ЗАТОВА АЗ ИЗБИРАМ ВЕЧЕ ИСУС, и ще се боря доколкото е позволено със позволени средства срещу СЪЗДАТЕЛЯ. Изтеглете си BIBLE QUAOTE и пишете в search бара "Създател" и ще разберете че съм прав.


  ЗАКОНИТЕ НА БОГ

  Един от най важните закони на Бог е че ако гледаш телевизия и се засмееш на някого. И Бог го попита какво да се направи на този който ти се се смее. И той каже счупете му зъбите. В най добрия случай ще му падне 1 зъб, в най лошият повече. В същия смисъл е и този закон на Бог: Ако и 2 мата харесвате едно и също момиче. И Бог попита момичето какво да направи на загубилия боя. И ако тя каже прободете го с нож. Може да умрете. ХАРЕСВАТ ЛИ ВИ ТЕЗИ ЗАКОНИ. НА МЕН НЕ Този Бог се мисли за Създателят на Мирозданието и управлява узорпаторски трона на Бог. Обаче за СЪЗДАТЕЛЯТ НА МИРОЗДАНИЕТО Е СЛЕДНИЯТ ПАСАЖ В БИБЛИЯТА:
  Йов 34:10 Слушайте ме, прочее, вие разумни мъже. Далеч да бъде от Бога неправдата, И от Всемогъщия беззаконието! 11 Защото ще въздаде на човека според делото му, И ще направи всеки да намери според пътищата си. 12 Наистина Бог няма да извърши нечестие, Нито ще извърне Всемогъщият правосъдието. 13 Кой е възложил на Него грижата за земята? Или кой Го е натоварил с цялата вселена?

  Соф.3:5 Господ всред него е праведен; Няма да извърши неправда; Всяка заран изкарва на видело правосъдието Си - неизменно;(ДОКАТО СПИТЕ ТОЙ ПРЕГЛЕЖДА СПОМЕНИТЕ И НАКРАЯ ОТСЪЖДА) Но неправедният не знае срам.


  ЗА ЗВЕЗДИТЕ

  Знаете ли че всички звезди са планетни богове И НЕ ЖИВЕЯТ НА ЗЕМЯТА, и знаете ли че Бог има прави музиката, песните. В този смисъл Шоу на Слави НЯМА, НЯМА И ПРЕДАВАНИЯ, НЯМА РЕПОРТЕРИ. ВСИЧКО СЕ ПРАВИ ОТ БОГ. ФИЛМИТЕ СЪЩО. ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ВЪВ ВСИЧКИ СВЕТОВЕ ЗВЕЗДИТЕ СА ЕДНИ И СЪЩИ. А ПОД СЦЕНАРИСТИ РАЗБИРАЙТЕ ХОРА КОИТО СА КАЗАЛИ НА БОГ ИСКАМ НЕЩО РОМАНТИЧНО, други казват на БОг искам да съм екшън звезда. Трети казват на БОг искам да режа тези които не ме признават. Четвърти казват на Бог искам да правя пожари на тези които не ме харесват. ОБАЧЕ В БИБЛИЯТА Е КАЗАНО
  Ис.33:1 Горко на тебе, който разоряваш, а не си бил разорен, Който постъпваш коварно; а с тебе не са постъпили коварно! Когато престанеш да разоряваш ще бъдеш разорен, и когато спреш да постъпваш коварно, ще постъпват коварно с тебе.
  А ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ВСИЧКИ БОГИНИ СА ЖЕНИ НА СОЛОМОН Т.Е МЕНЕ. И АКО НЕ МИ ПУСНАТ ИМ СПИРАМ КРАНЧЕТО НЯМА ПАРИ ЗА ПЛАНЕТИТЕ ИМ.
  Лук.1:53 Гладните напълни с блага. А богатите отпрати празни- това е пророчество за Исус но явно се изпълнява в мене. ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ЙЕХОВА МРАЗИ ВСИЧКИ БОГИНИ И БОГОВЕ И ИСКА САМО НЕГО ДА ПРИЗНАВАТ ЗА БОГ
  ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ В ЗАВОДИТЕ НИКОЙ НЕ СЕ ПИТА ОТ КЪДЕ ИДВАТ ЧАСТИТЕ Т.Е КОЙ ГИ ПРАВИ. В ЗАВОДА САМО СЕ СГЛОБЯВА ТОВА КОЕТО БОГ ПРАВИ ПО ВЪЛШЕБЕН НАЧИН. ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ГОЛЕМИТЕ ХИПЕРМАРКЕТИ НЕ СЕ ЗАРЕЖДАТ СЪС СТОКИ. СТОКИТЕ СЕ ПОЯВЯВАТ В СКЛАДОВЕТЕ. Слави Трифонов вика на Бог искам този да ми гостува. И Бог веднага му прави шоу. Спомнете си как само в новогодишната нощ имаше шоу подобно на шоуто на канала. А сега колко предавания подобни и смешни има, С ЕДНА ДУМА НЕ ГЛЕДАЙТЕ НИЩО ЗА КОЕТО НЕ БИХТЕ ПЛАТИЛИ. Билбордовете какво са. Бог дава за всеки поглед на човек върху него за еди колко си стотинки. Друг казва аз искам да продавам битова техника. Трети казва искам да съм президент. ДНЕС В РАЯ ВИДЯХ КУЧЕ С 2 ГЛАВИ И КОМПюТЪРНО ТЯЛО това е поискало. Собственичката на формула 1 със очи на устата и уста на очите. ЗАЩОТО ИМА ДРУГ ЗАКОН Бог мрази надмените и гордите и затова ги прецаква. НЕ Е НУЖНО ДА ЧУВАШ БОГ, в разговор със друг човек Бог може да те попита например КАКВО ИСКАШ НАЙ МНОГО, или какво да направи на враговете ти. ДРУГ ПЪТ МОЖЕ ДА ТЕ ПИТА НАОБРАТНО какво харесваш най много. ЕТО ТОВА БОГ ПОКАЗА НА ЖЕНАТА ОТ ФИЛМА НА ХАРИСъН ФОРД В ТЪРСЕНЕ НА КРИСТАЛНИЯ ЧЕРЕП. Тя поиска да знае всичко и мозъкът и се пръсна. НЕ МОЖА ДА ПРОУМЕЕ ЧЕ БОГ Е ПРЕЦАКВАЧ ОТ ВИСША СТЕПЕН. ТОВА МУ ПРАВИ УДОВОЛСТВИЕ.
  Вижте хора законът е следния който прецаква ближния си и той ще бъде прецакан. А ако не прецакваш няма да се издигаш във ерархията. АКО ИСКАТЕ ДА ПРЕЦАКАТЕ БОГОВЕТЕ УЧЕТЕ СЕ ДА ПРОГРАМИРАТЕ И ДА ПРАВИТЕ МУЗИКА.
  Прит.26:27 Който копае ров ще падне в него, И който търкаля камък, върху него ще се обърне. Екл.10:8 Който копае яма ще падне в нея; И който разбива ограда, него змия ще ухапе.


  ЗАЩО СЕ ЧУВАТ ТОЛКОВА ЧЕСТО СИРЕНИТЕ НА БЪРЗА ПОМОЩ

  Срязаха брат ми Сашо по крака и вече цяла седмица не може да му мине. Нестига това ами го срязаха 2ри път и вече само пълзи- ТОЛКОВА ГО БОЛИ. Приеха го в болница толкова нетърпими станаха болките. Оказа се че е тромбофлебит който е тръгнал към белите дробове и бъбреците Аз знам коя е тази гадина, МЕНЕ В ЕДИН СВЯТ МЕ ОСАКАТИ УМСТВЕНО само от разговор 10 секунди И ВЕДНАГА СТАНАХ МАЛОУМЕН тогава И ДОСЕГА ИМАМ ПРОБЛЕМИ вие сами виждате. СЪЩИЯ ТОЗИ ПЕДАЛ НА МОРЕТО аз не го познах после разбрах кой е ми предложи да ме чука в гъза. Значи цитирам "и когато се съберем и си пуснем порно и се разгорещим и НАЛИ СЕ СЕЩАШ. Аз му викам НЕ ти искаш ли ме пита той, АЗ МУ КАЗВАМ НЕ". И около него се събраха деца които почнаха да викат аз искам, аз искам. Той им даде близалки
  Аз казах на Създателя да ме съди. И както в съня си убих един човечец шофьор на автобус "сетра" без да искам, само го бутнах той изхвърча всеедно Кларк Кент го е бутнал и си тресна главата и умря. И започна първо лека, после доста силна стана болката нещо като рязане такова е чувството. И така 5 минути. Мина ми. 20 пъти НА СЪН МИ СЕ Е СЛУЧВАЛО ТОВА поннякога дори не съм се събудил и вече почват да ме режат ВЕднъж Акам(10 пъти ми се е случвало след ходене по голяма нужда), след малко рязане в областа на ануса не можеш да седнеш и така 5 минути. В банята 5 пъти, къпя се и изведнъж някой ме реже в ръката на рамото и лакътя и така 5 минути и ми мина. и Още 10 пъти по крака в будно състояние вкъщи съм си. ХОРА АКО ТЕ СРЕЖАТ В МОЗЪКА ПОЛУЧАВАШ ИНСУЛТ, В СЪРЦЕТО ИНФАРКТ, КАК МИСЛИТЕ КОЙ Е. АЗ МИСЛЯ ЧЕ Е МАДЖО, който се мисли за Бог. ТОЙ ЕЛЕМИНИРА ВСИЧКИ ПРОРОЦИ КОИТО НЕ МУ ИЗНАСЯТ. А брат ми Сашо просто си играе на компютъра, нито мисли такива неща като мене нито нищо. За себе си казва аз съм обикновен човек, АЗ СЪМ МУ КАЗВАЛ ЧЕ Е СИН НА ДАВИД той не вярва, ето сега май трябва да повярва. Майка ми се прави на ударена казва че е от студа, ама къв студ вече. СЕдял на пода. ГЛУПОСТИ. ЛИНЕЙКИТЕ ИЗ ЦЯЛА СОФИЯ ХВЪРЧАТ ПО СЪЩАТА ПРИЧИНА. И Павел известен с праякора ПАФКАТА е от 12 етаж на блок 1б Младост 1 т.е моя блок(аз живея на 11 под него в 65 апартамент). А също Ицо от 6, Мартин Везев от 13 и много други в нашият блок работят за МАДЖО. ПАФКАТА СЕ МИСЛЕШЕ ЗА СОЛОМОН, обаче се оказах аз, така че ТОЙ Е ЛУЦИФЕР, прилича на този от филма WARLOCK- синът на Дявола. На 9 етаж пък живее SCORPION HELL не го знам по лице. НО така каза Дявола че е той аз чух. Не се знае той кви ги върши. ЗНАМ ЧЕ И НА ПОЛИЦИЯТА И Е ИНТЕРЕСНО КВО СТАВА И КОЙ СЪМ АЗ. ТАКА ЧЕ УВАЖАЕМИ ПОЛИЦАИ ЗНАЕТЕ ВЕЧЕ КОЙ МЪЧИ ХОРАТА.

  ИСТИНАТА ЗА АЛЛАХ

  Виждаме че Аллах има няколко града които прогресират. Аз му дадох 7 трилиона той ги харчи за небостъргачи. Както и да е. Вижте сега какво пише в БИблията за морските видове, кои могат да се ядат.
  Лев.11:9 Измежду всичките, които са във водите, да ядете следните: всички във водите, които имат перки и люспи, в моретата и в реките, тях да ядете.
  Лев.11:10 А измежду всичко, което се движи във водите, и измежду всяко одушевено животно, което е във водите, всички в моретата и в реките, които нямат перки и люспи, те са отвратителни за вас.
  А в самолетите на DUBAI AIRLINES се сервира в първа класа че даже и във 2ра раци, омари, скариди защото АЛЛАХ го е разрешил.
  Вижте друго нещо което Йехова е забранил:
  Втор.24:4 то първият й мъж, който я е напуснал, не може да я вземе пак за жена, понеже е осквернена; защото това е мерзост пред Господа. Така да не навличаш грях на земята, която Господ твоят Бог ти дава в наследство.
  А според КОрана е разрешено до 2 пъти да си вземеш жената която си напуснал.
  Какво искам да ви кажа с това. Аллах не е ЙЕХОВА той си е измислил свое учение като е взел за база Старият Завет и твърди че той е Създателят но всъщност ЛЪЖЕ. иЗРАЕЛ ПРИЕ ИСУС, затова всеки който отхвърли Светият Израилев Бог ГО ЧАКАТ НЕЩАСТИЯ СТРАДАНИЯ И АГОНИЯ както е писано НЕ СЕ ЧУДЕТЕ ЧЕ СТЕ БОЛНИ. В АМЕРИКА 1500 ДУШИ ВСЕКИ ДЕН ЗАГИВАТ В ПЪТНИ ИНЦИДЕНТИ. Значи за 30 милиона души инцидентита са 150. А в БЪлгария която е 7 млн 2 души загиват средно на ден в пътни инциденти. ЗАЩОТО АЗ NVKNVK Николай Владмиров Курбанов съм най великият пророк и цар на Светият Израилев. Но скоро и тук ще стане същото защото сте приели Исус и Аллах А МЕНЕ СТЕ ОТХВЪРЛИЛИ КАЗВА СЪЗДАТЕЛЯТ НА МИРОЗДАНИЕТО.

  КАК ДА СИ ПРЕЧИСТИМ КРЪВТА И ДА СЕ ПОДБРИ ЗДРАВЕТО НИ БЪРЗО И ЛЕСНО

  Този метод ми го подсказа архангел Гавраил. Той живее по този начин ще разберете защо така. Този метод прави кръвта от доматена, розова а след 3 дена аленочервена. Значи 1 ден. Вечеря 1 кубче зеленчуков булюн МАГИ се разтваря във голяма купичка(2 порции супа в чиния). Добавя се лук колкото искате. Аз лично го хапвах с 3 филия хляб, вие можете с колкото искате докато изядете супата. Това го направих в 8 часа вечерта. Легнах си в 10 часа и цяла нощ НЕ МИ СЕ СПИ На сутринта мозъкът ми работи 3 пъти по бързо, без засечки в говора, без неясно изказване, без онова а-а-а-а--а-а-а на всяко изречение. На сутринта отивам до тоалетната по малка нужда. Изпикавам нещо между нектар праскова и лимон. Усеща се облекчение. На обяд хапвам същото. През деня пия вода колкото искам. Вечерта хапвам същото с 3 кубче. Пак не ми се спи. На сутрината съм още по бодър. На обяд хапвам същото. Вечерта хапнах домати и краставици с олио и пържени яйца. Пих натурален сок и ми се доспа. Легнах си и спах до 8 часа сутринта. На сутринта умът ми 3 пъти по зле, засечки в мислите и т.н. Обаче котката ми ме одра и кръвта беше светло розова. След 3 дена нормално ядене стана алено-червена. И така вече цяла година. Само три дена. ПРОБВАЙТЕ. Архангел Гавраил ме пази и казва само това ям иначе ми се доспива и мога да изпусна Николай.
  НАЙ ВАЖНИТЕ ПРОРОЧЕСТВА ЗА МЕСИЯТА

  Ис.9:6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. 7 Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това.
  КОНТРА
  Матея 10:34 Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож. 35 Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й; 36 И неприятели на човека ще бъдат домашните му.

  МИхей 5:2 А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове, от тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, чийто произход е от начало, от вечността ..... 4 И той ще стои и ще пасе стадото си чрез силата Господна, чрез великото име на Господа своя Бог; И те ще се настанят; Защото сега той ще бъде велик до краищата на земята. 5 И той ще бъде нашият Мир.
  КОНТРА
  Прит.8:23 От вечността бях създадена, от начало, Преди създаването на земята-мъдроста. Летописи 1:12 дават ти се мъдрост и разум; при това ще ти дам богатство, имоти и слава, каквито не са имали царете, които са били преди тебе, нито ще имат някои след тебе.
  Соломон е бил преди създаването на света и е давал съвети на Бог.

  Псалм 45:6 Твоят престол, Боже, е до вечни векове; Скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота. 7 Възлюбил си правда и намразил си нечестие; Затова, Боже, твоят Бог те е помазал С миро на радост повече от твоите събратя. 8 На смирна и алое и касия миришат всичките ти дрехи; Из слоново-костни палати струнните инструменти те развеселиха. 9 Царски дъщери има между твоите почтени жени; Отдясно ти е поставена царицата в офирско злато 10 Слушай, дъщерьо, и виж, и приклони ухото си; Забрави и народа си и бащиния си дом; 11 Така царят ще пожелае твоята красота; Защото той е господарят ти; и ти му се поклони. 12 И тирската дъщеря, даже и богатите измежду народа й, Ще търсят благоволението ти с подаръци. 13 Всеславна е царската дъщеря във вътрешността на палата; Облеклото й е златоткано. 14 Ще я доведат при царя с везани дрехи; Нейните другарки, девиците, които я следват, ще ти се доведат, - 15 С веселие и радост ще се доведат; Ще влязат в царския палат. 16 Вместо бащите ти ще бъдат чадата ти, Които ще поставиш за князе по цялата земя. 17 Ще направя името Ти паметно през всичките поколения; Затова племената ще Те възхваляват до вечни векове.
  КОНТРА
  Рим.4:5 а на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда.

  Исая 42:1 Ето Моят служител, когото подкрепявам, Моят избранник, в когото благоволи душата Ми; Турих Духа Си на него; Той ще постави правосъдие за народите. 2 Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, Нито ще го направи да се чуе навън. 3 Смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси; Ще постави правосъдие според истината. 4 Няма да отслабне, нито да се съкруши Догдето установи правосъдие на земята; И островите ще очакват неговата поука. 5 Така казва Бог, Господ, Който е направил небето и го е разпрострял, Който е разтлал земята с произведенията й, Който дава дишане на людете, които са на нея, И дух на тия, които ходят по нея; 6 Аз Господ те призовах в правда, И като хвана ръката ти ще те пазя, И ще те поставя за завет на людете, За светлина на народите, 7 За да отвориш очите на слепите, Да извадиш запрените от затвор, И седящите в мрак из тъмницата.

  Псалм 2:6 Но Аз поставих Царя Си На Сион, светия Мой хълм. 7 Аз ще изявя постановлението; Господ ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес те родих. 8 Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за твое наследство, И земните краища за твое притежание. 9 Ще ги съкрушиш с желязна тояга, Ще ги строшиш като грънчарски съд. 10 Сега, прочее, вразумете се, о, царе; Научете се, земни съдии. 11 Слугувайте на Господа със страх, И радвайте се с трепет. 12 Целувайте Избраника, за да се не разгневи, Та погинете в пътя; Защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него.
  КОНТРА
  Откр.19:15 Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга, и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.

  3 Аз сам изтъпках лина, И от племената не бе с Мене ни един човек; Да! стъпках ги в гнева Си, И смазах ги в яростта Си, Тъй че кръвта им попръска дрехите Ми, И изцапах цялото Си облекло. 4 Защото денят за въздаянието бе в сърдцето Ми, И годината Ми за изкупване настана. 5 Аз разгледах, но нямаше кой да помага, И зачудих се, че нямаше кой да подкрепя; Затова, Моята мишца Ми изработи спасение, И Моята ярост, тя Ме подкрепи. 6 Аз стъпках племената в гнева Си, Опих ги в яростта Си, И излях кръвта им в земята.

  Мат.24:36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.
  Мар.14:32 А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.


  Псалм 110:1 Иеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми Докле положа враговете ти за твое подножие. 2 Господ ще простре от Сиона скиптъра на силата ти; Владей всред враговете си. 3 В деня, когато събереш силата си, твоите люде ще представят себе си доброволно, в света премяна; Твоите млади ще дойдат при тебе като росата из утробата на зората. 4 Господ се закле, (и не ще се разкае), като каза: Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков. 5 Господ, стоящ отдясно ти , Ще порази царя в деня на гнева си. 6 Ще извърши съд между народите, ще напълни земята с трупове, Ще смаже главата на неприятелите по широкия свят.

  Даниал 7:13 Гледах в нощните видения, и ето, един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и доведоха го пред Него. 14 И Нему се даде владичество, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.

  Данаил 9:24 Седемдесет седмици са определени за людете ти и за светия ти град за въздържането на престъплението, за довършване греховете, и за правене умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството, и да се помаже Пресветият.
  КОНТРА
  Как ще се въведе вечна правда, когато първо трябва Бог да съди света и чак тогава а 70 седмици свършват според адвентистите 1844, или 31 година сл Христа.
  Ер.31:34 И няма вече да учат Всеки ближния си и всеки брата си, И да казват: Познайте Господа; Защото те всички ще Ме познават, От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ; Защото ще простя беззаконието им, И греха им няма да помня вече.

  А СЕГА ЩЕ СТАНЕ ПО СМЕШНО.
  Откровение 14:14 И видях, и ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на Човешкия Син, имайки на главата си златна корона, и в ръката си остър сърп. 15 И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака: Простри сърпа си и жъни; защото е настанал часът да жънеш, понеже земната жетва е презряла. 16 Оня, прочее, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята; и земята биде пожъната. 17 И друг ангел излезе от храма, който е на небето, като държеше и той остър сърп. 18 Още и друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе из олтара и извика със силен глас на този, който държеше острия сърп; и рече: Простри острият си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му е вече узряло. 19 И ангела хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе, и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв. 20 И линът беше изтъпкан вън от града, и кръв потече от лина дори до юздите на конете върху едно разстояние от хиляда и шестстотин стадии.

  Мар.14:26 Тогава ще видят Човешкият Син идещ на облаци с голяма сила и слава.
  Откровение 12:5 И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.
  7 И стана война на небесата, излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змеят; и змеят воюва заедно със своите ангели;

  ИЗЛИЗА ТАКА ЧЕ МИХАИЛ И ДЕТЕТО СА ЕДИН И СЪЩ ПЕРСОНАЖ
  дАНАИЛ 11:45 И ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свет хълм; но при все това, ще постигне края си, и не ще има кой да му помага.
  Откровение 21:2 Видях и светият град, новият Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.

  Откр.19:21 А останалите бяха избити с меча на яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата Му. И всичките птици се наситиха от месата им.
  Откр.13:15 И позволи му се да даде дишане на звяровия образ, така щото звяровият образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които се не покланят на звяровия образ.

  КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ИСУС И ДЯВОЛА-СТАРОЗАВЕТНИЯ БОГ И 2МАТА ИЗБИВАТ. ХРИСТИЯНСТВОТО ТВЪРДИ ЧЕ Е ПО ДОБРО А ОПРАВДАВА ГРЕШНИЦИТЕ, А В КРАЯ НА ВРЕМЕТО ЩЕ СЕ ПРАВИ ИСУС НА СТАРАЗАВАТНИЯ БОГ А НЕ БЕШЕ ЛИ КАЗАЛ ОБИЧАЙТЕ ВРАГОВЕТЕ СИ.

  Дядо поп Йордан който всеки ден изминава по 6 км пеша в своето паство- да посети всяка църква, добре го беше казал. Исус е толкова ВЕЛИК ЗАЩОТО Е КАЗАЛ: "ДА ВЪЗЛюБИШ ВРАГЪТ СИ КАТО СЕБЕ СИ"  ПРОДЪЛЖИ НАТАТЪК


  ЗАБЕЛЕЖКА:
  "СВОБОДНИЯ ИЗБОР Е ТОЛКОВА ПО НЕУБОСЛОВЕН ОТ ЧУЖДА ВОЛЯ, И КАТО ТАКЪВ СЕ ЯВЯВА СВОБОДЕН ИЗБОР, КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ФАКТИ СА ДАДЕНИ НА ЧОВЕКА ЗА ДА РАЗБЕРЕ КОЕ ДОБРО И КОЕ ЗЛО, ТЪЙ КАТО ОБАЧЕ ТАКЪВ НЕ СЪЩЕСТВУВА, ИЛИ АКО Е, ТО ТОЙ Е БИЛ ПРЕДИ РАЖДАНЕТО СЛЕДОВАТЕЛНО ЕДНИ СА ОВЦИ, А ДРУГИ КОЗИ, ТРЕТИ ОВЧАРИ, ЧЕТВЪРТИ ВЪЛЦИ, ИМА И КУЧЕТА ПОМОЩНИЦИ